کفالت و معافیت سربازی انواع کفالت کفالت پدر سن پدر بالاتر از75 سال باشد و یا با تشخیص شورای پزشکی نظام وظیفه با دارا بودن سنی کمتر از 75 سال نیازمند مراقبت‌های پزشکی باشد. دقت کنید که تغییرات سنی در شناسنامه پدر ملاک عملکرد نمی‌باشد و سن اول ملاک رسیدگی است. و فقط در صورتی…