کمیسیون ماده 100 شهرداری مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.هرگونه تخلف در این زمینه در کمیسیون ماده 100 بررسی می‌شود.این کمیسیون از جمله کمیسیون‌های اداری است که…