معافیت مالیاتی عقود مشارکتی یکی از موانع و مشکلاتی که برای سرمایه گذاران و تامین‌کنندگان مالی،بانکی و غیر بانکی وجود داشت،مالیاتی بود که بر سود حاصل از سرمایه گذاری حساب می‌شد.بر همین اساس هنگامی که طرف سرمایه گذار (بانکی و غیر بانکی)اقدام به تامین مالی میکرد پس از کسب سود،مالیات بر درآمد بر سود حاصل…

معافیت مالیاتی پرداخت مالیات از جمله نکات تاثیر گذار در چرخه مالی بوده و از مقررات مهم در کشور به حساب می‌آید.اما در برخی از موارد قانونگذار معافیت مالیاتی هم برای تعاونی ها و هم برای شرکت ها و موسسات غیر تجاری در نظر گرفته است. به صورت کلی بر طبق قانون مالیات مستقیم: مطابق…

مالیات استارت آپ ها استارت‌آپ ها با هدف ارائه راهکارهای خلاقانه به دنبال رفع یک مشکل یا نوآوری در اجتماع هستند.به همین دلیل دولت برای تشویق به کارآفرینی و نوآوری معافیت‌های مالیاتی را تحت شرایطی برای این کسب و کارهای نوپا در نظر گرفته است. هر شرکت خصوصی و تعاونی در حوزه فناوری اطلاعات و…