اجرت المثل ملکی

اجرت المثل ملک چیست؟ در حالت کلی هنگامی که فردی ملکی را در تصرف خود داشته باشد بدون آن که با مالک بر سر پرداخت مبلغ به توافق رسیده باشد، مالک می‌تواند درخواست اجرت المثل ایام تصرف را داشته باشد. باید توجه داشت در صورتی مالک می‌تواند این ادعا را داشته باشد، که اجازه استفاده…

مطالبات ارز خارجی

دعوی مطالبات  ارز خارجی امروزه با توجه به گسترش روابط تجارت در مقیاس بین‌المللی در بسیاری از معاملات، طرفین ممکن است قرارداد را بر اساس پرداخت با ارز خارجی تنظیم نمایند. منظور از ارز خارجی تمامی پول‌هایی است که متعلق به کشورهای دیگر است و پول ملی و رایج کشور ایران نمی‌باشد مانند یورو، دلار…