اگر قصد نوسازی و بازسازی املاک خود را دارید،یکی از مراحل ضروری آن اقدام برای اخذمجوز بازسازی است. اما پیش از آن بایستی بدانید که برای چه اقداماتی نیاز به مجوز نیاز دارید و چه اقداماتی بی نیاز از مجوز است. بر طبق قوانین بازسازی ساختمان،تمام عملیات موردنظر برای بازسازی یا نوسازی ساختمان به مجوز…