مالیات بر ارزش افزوده یکی از مهم ترین مالیات‌ها، مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد. در واقع ارزش افزوده به ارزشی گفته می‌شود که طی قرایند تولید کالا به آن افزوده می‌شود و سبب تفاوت ارزش مجموع مواد یا خدمات اولیه و محصول یا خدمت  نهایی می‌باشد. مالیات بر ارزش افزوده هم بر کالا و هم…

مالیات چیست؟ مالیات، به عنوان یک نوع هزینه اجتماعی است که یک ملت در راستای استفاده از امکانات و منابع یک کشور موظفند آن را پرداخت نمایند تا توانایی‌های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود. مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمد‌های جامعه به دولت یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب…