یکی از مهم ترین خبرهای روز گذشته که می‌توان آن را بسیار تاثیرگذار بر معاملات ملکی دانست رای هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص فسخ معامله به واسطه برگشت چک بود. مطابق این تصمیم اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به شرط منعقده بین طرفین، چنانچه در معامله‎ یکی از چک‌ها برگشت…

تدلیس چیست؟ بر طبق ماده 438 قانون مدنی تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود. در واقع هرگونه عملی که موجب فریب یکی از طرفین معامله توسط دیگری در مورد ویژگی های معامله انجام می‌شود و او آگاهی و اطلاعی از آن ندارد،باعث تحقق تدلیس و خیار فسخ می‌شود.برای مثال در…

خیار غبن

خیارات: یک اصطلاح حقوقی به معنای داشتن اختیار در بر هم زدن معامله است. غبن: غبن در لغت به معنای ضرر و زیان رساندن و فریب دادن می‌باشد. و در معاملات عبارت است از عدم تعادل فاحش میان ارزش دو عوض در قرارداد.اگر چنین بندی در یک قرارداد وجود داشته باشد درواقع حقوق شما را…