فرار مالیاتی به هرگونه کارهایی که به منظور کاهش و یا عدم پرداخت مالیات قانونی کسب و کار انجام می‌پذیرد فرار مالیاتی گفته می‌شود. برای مثال می‌توان به اقدامات زیر اشاره کرد: اگر به ترازنامه و حساب سود و زیان یا دفاتر اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل هست و برخلاف حقیقت…

فرار مالیاتی

  • 24,خرداد,1400
  • mehdicheshmi
  • مالی

فرار مالیاتی فرار مالیاتی در واقع پرداخت نکردن مالیات و یا کاهش میزان آن، از راه های غیر قانونی می‌باشد. از آن جایی که مالیات یکی از راه‌های اصلی تامین بودجه کشور می‌باشد بنابراین تخلف از پرداخت آن در قانون دارای مجازات می‌باشد. بر اساس ماده ۲۷۴ قانون مالیات مستقیم برخی از جرائم مالیاتی عبارتند…