طلاق از طرف زن

دادخواست های طلاق از سه طریق به دادگاه ارائه می‌شود :از طرف مرد،از طرف زن و به صورت توافقی که هر کدام از نظر حقوقی نکات خاص خود را دارند. به صورت معمول دادخواست طلاق از طریق شوهر ارائه میشود اما قانونگذار شرایطی را نیز برای زوجه در نظر گرفته است تا بتواند در صورت…

طلاق توافقی

طلاق توافقی چیست؟ با افزایش مشکلات اجتماعی و اقتصادی به تبع پرونده های حقوقی مربوط به اختلافات خانوادگی نیز افزایش پیدا کرده است،پیچیده بودن روند دادرسی و از طرف دیگر طولانی بودن رسیدگی به پرونده های حقوقی باعث می شود تا زوجین در خصوص اینگونه دعاوی نتوانند به نتیجه مطلوب در زمان دلخواه دست پیدا…