ضمانتنامه‌های بانکی گاهی بانک به درخواست اشخاص حقیقی و یا حقوقی اقدام به ضمانت این افراد می‌نمایند. این اقدام بانک در واقع باعث تسهیل مبادلات اقتصادی می‌گردد و از طرفی نیز از طریق دریافت کارمزد از متقاضی، کسب درآمد می‌نماید. ضمانت‌نامه بانکی قرارداد یا سندی است که به موجب آن ضامن(که در اینجا منظور بانک…

فک رهن

فک رهن امروزه یکی از مهم ترین تسهیلات مورد استفاده اشخاص،وام‌های بانکی می‌باشد.افراد در ازای سند ملکی که در رهن بانک قرار می‌دهند وام و تسهیلات دریافت می‌کنند و سند ملک تا تمام شدن اقساط در رهن بانک خواهد بود. از آنجایی که فروش مالِ غیر، غیرقانونی است بر همین اساس خرید و فروش ملک…