مالیات بر خانه‌های خالی یکی از مشکلاتی که باعث بر هم خوردن نظم و تعادل در بازار مسکن می‌شود، ساخت و ساز مازاد بر میزان تقاضای بازار می‌باشد. وقتی میزان عرضه در بازار از تقاضا بیشتر می‌شود باعث می‌شود سوداگران با خرید واحدهای مسکونی و رها کردن آن از طریق بر هم زدن میزان عرضه…