جعل سند

جعل سند جعل سند را می‌توان یکی از دعاوی کیفری مهم در زمینه دعاوی ملکی دانست. در واقع جعل سند، تغییر دادن یا خلق یک سند ، متضاد با مقررات و قوانین و سند واقعی، با نیت سوء و به منظور فریب اشخاص می‌باشد. در قوانین و مقررات حقوقی نیز در رابطه با این جرم…

حق شفعه

  • 20,بهمن,1399
  • mehdicheshmi
  • ملکی

حق شفعه حق شفعه در واقع حقی است که به یکی از دو شریک داده می‌شود تا بتواند سهم فروخته شده شریک دیگر را تملک کند. از این طریق که اگر شریک ملک مشاعی سهم خود را به غیر بفروشد شریکش می‌تواند با استفاده از این حق و پرداخت میزان سهم شریک خود، سهم او…

معامله املاک بازداشتی در مقاله‌های گذشته در مورد شرایط بازداشت ملک توضیح دادیم اما در این مقاله به این مسئله می‌پردازیم که اگر ملکی در صورت بازداشت بودن به فروش رسد چه اقدامی می‌توان انجام داد.  همانطور که قبلا توضیح دادیم مطابق با ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی هر گونه نقل و انتقال اعم…