خسارت تاخیر تادیه

خسارت تاخیر تادیه منظور از خسارت تاخیر تادیه دیر کردی است که در انتقال وجه نقد به طرفین واقع شده است. خسارت تاخیر تادیه تنها در مورد وجه نقد مصداق دارد و در مورد کالا و … صادق نمی‌باشد. بر اساس ماده 522 قانون آیین مدنی در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع…

مالیات بر ارزش افزوده یکی از مهم ترین مالیات‌ها، مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد. در واقع ارزش افزوده به ارزشی گفته می‌شود که طی قرایند تولید کالا به آن افزوده می‌شود و سبب تفاوت ارزش مجموع مواد یا خدمات اولیه و محصول یا خدمت  نهایی می‌باشد. مالیات بر ارزش افزوده هم بر کالا و هم…

شرکت با مسئولیت محدود یکی از انواع شرکت‌های تجاری شرکت با مسئولیت محدود می‌باشد.بر اساس ماده 94 قانون تجارت منظور از شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای انجام امور تجارتی تشکیل شده و هر کدام از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام تبدیل شده باشد،فقط به میزان سرمایه…