فرار مالیاتی

  • 24,خرداد,1400
  • mehdicheshmi
  • مالی

فرار مالیاتی فرار مالیاتی در واقع پرداخت نکردن مالیات و یا کاهش میزان آن، از راه های غیر قانونی می‌باشد. از آن جایی که مالیات یکی از راه‌های اصلی تامین بودجه کشور می‌باشد بنابراین تخلف از پرداخت آن در قانون دارای مجازات می‌باشد. بر اساس ماده ۲۷۴ قانون مالیات مستقیم برخی از جرائم مالیاتی عبارتند…

جرائم مالیاتی

جرائم مالیاتی پرداخت مالیات یکی از مهم‌ترین وظایف شهروندی در جامعه به حساب می‌آید. بنابراین عدم انجام این وظیفه با جریمه‌هایی همراه خواهد بود تا دولت از این طریق بتواند عدالت را رعایت کند. بر طبق ماده 274 قانون مالیات، موارد زیر جرائم مالیاتی محسوب شده و بر حسب جرائم انجام شده دارای مجازات می‌باشند….