تبانی دولتی

  • 31,خرداد,1400
  • mehdicheshmi
  • مالی

تبانی دولتی از جرائم اقتصادی و مفاسد کلان، تبانی دولتی است که در واقع توطئه و تبانی کارمندان و یا افراد دخیل در دستگاه های اجرایی در خصوص معاملات دولتی را می‌توان از انواع این تبانی دانست. منظور از معاملات دولتی، خرید، فروش، اجاره، استجاره، پیمانکاری، اجرت کاری، حق العمل کاری و … (به استثناء…