اجرت المثل ایام تصرف

  • 18,اسفند,1399
  • mehdicheshmi
  • ملکی

اجرت المثل تصرف به صورت کلی زمانی که اشخاص املاک غیر را بدون رضایت مالک مورد استفاده قرار دهند در واقع آن ملک را متصرف شدند. مالک می‌تواند بابت ایامی که املاکش توسط شخصی تصرف شده بوده است از دادگاه درخواست اجرت المثل نماید. به میزان مبلغی که در ازای تصرف ملک از متصرف درخواست…

تغییر کاربری مسکونی تغییر کاربری اراضی و باغات از مهم‌ترین مصداق‌های تغییر کاربری می‌باشند اما تغییر کاربری املاک مسکونی نیز امکان‌پذیر است. در خصوص کاربری املاک هنگام ساخت و ساز شهرداری‌ها با بررسی نقشه‌ی جامع و استانداردهای موجود اقدام به صدور پروانه ساخت می‌کنند و کاربری املاک را در آن مشخص می‌کنند. ممکن است به…