قلع و قمع بنا و اشجار

  • 4,اسفند,1399
  • mehdicheshmi
  • ملکی

قلع و قمع بنا یکی دیگر از رایج‌ترین دعاوی مرتبط با مالکیت، دعاوی قلع و قمع بنا و یا اشجار می‌باشد. مهم ترین نکته‌ای که در طرح این دعوا باید درنظر گرفت، این دعوا نسبت به اموال غیر منقول مطرح می‌شود و نسبت به اموال منقول کاربردی ندارد. نکته ی مهم بعدی در طرح این…

وجه التزام

وجه التزام یکی از نکات مهمی که در قرارداد‌ها باید به آن توجه ویژه‌ای شود پیش بینی خسارت در قرارداد است.این خسارت میتواند ناشی از تاخیر در انجام تعهد و یا حتی عدم انجام تعهد باشد.وجه التزام در واقع نوعی ضمانت اجرایی است که در صورت به وجود آمدن مشکل بین طرفین قرارداد میتوان از…

تصرف عدوانی بر طبق ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی ادعای متصرف سابق مبنی براینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول (مانند املاک و مغازه و…)را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.در واقع هرگاه ملکی در تصرف شخص دیگری باشد و مالک راضی به…