اعاده دادرسی

همانطور که در مقاله پیشین به آن اشاره کردیم اعاده دادرسی یکی از روش‌هایی است از طریق آن می‌توان به احکام قطعی دادگاه اعتراض وارد کرد زیرا احکام قطعی از روش‌های عادی مانند تجدیدنظر و یا واخواهی قابل بررسی مجدد نیستند. اعاده دادرسی بنابر ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی به دو نوع تقسیم می‌شوند:…

احکام قطعی

احکام قطعی احکام قطعی در واقع همان احکام لازم الاجرا می‌باشند مگر اینکه به موجب حکم، اجرای آن در گرو نهایی شدن رای باشد که امکان اعتراض به حکم صادر شده از طریق واخواهی و یا تجدید نظرخواهی وجود ندارد. در همین راستا می‌توان این‌گونه نیز برداشت کرد که احکامی که امکان واخواهی و یا…