امروزه تعداد قابل توجهی از پرونده های دادگستری مربوط به پرونده های دعاوی ملکی می‌باشد.در کشور ما املاک و مستغلات با توجه به نوع کاربری آن دارای قوانین متفاوتی می‌باشند و به جهت پیچیدگی و تخصصی بودن این قوانین و عدم تسلط و آگاهی عموم مردم از قوانین مربوط به این مسائل باعث شده افرادی که مشکلات ملکی دارند به دنبال وکیل ملکی متخصص باشند.شما با اطمینان خاطر از تجربه و تخصص وکلای ملکی ما در موسسه حقوقی هلدینگ سلام میتوانید پرونده های دعاوی ملکی خود را به ما بسپارید.

الزام به تنظیم سند رسمی

هنگامی که شما ملکی را از طریق قولنامه،مبایعه نامه و یا صلح نامه و… خریداری می‌کنید قانونگذار شرایطی را پیش بینی کرده است تا در صورت عدم انجام تعهدات فروشنده،خریدار بتواند با طرح دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سند را انجام دهد. قولنامه حاوی یک تعهد و قول است وقتی خریدار و فروشنده قصد انجام دادن معامله را دارند ولی هنوز مقدمات لازم را فراهم نکرده اند قراردادی می بندند که در آن دو طرف تعهد میکنند که معامله را با شرائط معین و ظرف مهلت خاص انجام دهند که ممکن است مبلغی در این قرارداد تحت عنوان بیع پرداخت شود که این قرارداد مبایعه نامه نام دارد و اگر فقط قرارداد با شروط ضمنی باشد قولنامه نام دارد.معمولا در قراردادها تاریخ مشخصی برای تنظیم سند رسمی ذکر می‌شود اما حتی در صورت عدم ذکر تاریخ مشخص نیز خریدار می‌تواند با مراجعه به دادگاه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح نماید.در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی وجود وکیل ملکی الزامی می‌باشد ازین جهت که دعاوی ملکی نیز دارای حساسیت و گستردگی‌های خاص خود هستند برای مثال هنگام طرح دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک باید دارای پایان کار باشد در رهن بانک نباشد و در صورت نیاز فک رهن شود و بسیاری از نکات ملکی و حقوقی دیگر که یازمند دانش و تخصص وکیل ملکی می‎‌باشد.

 

    مشاوره تلفنی دریافت کنید