دعاوی کیفری زمانی قابل طرح است که شخصی مرتکب جرمی شده باشد و ما به عنوان متضرر از جرم از مقامات ذی صلاح خواستار اجرای عدالت هستیم.کسی که دعوای کیفری را مطرح کرده شاکی، کسی که دعوای کیفری علیه او مطرح شده مشتکی عنه و یا متهم است و قالبی که برای طرح شکایت در نظر گرفته شده شکواییه است.هدف حقوق کیفری و وکیل دعاوی کیفری تامین امنیت و عدالت و منافع افراد و جامعه ازطریق پیشگیری از وقوع یا تکرار جرم و نیز اصلاح و درمان مجرمان است.

مواد مخدر

قاچاق و تولید مواد مخدر از جمله خطرناک ترین و حساس‌ترین مباحث می‌باشد زیرا ابعاد مختلفی از جامعه از جمله بعد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را دچار فساد می‌کند.بنابراین رسیدگی به این گونه جرائم از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است.مجازات‌های در نظر گرفته شده برای این‌گونه جرائم نیز از حکم اعدام و حبس تا مجازات ‌های نقدی و غیر نقدی در نظر گرفته شده و میزان آن به حدود جرم مرتکب شده بستگی دارد.برای مثال بر اساس ماده 4 قانون مبارزه با مواد مخدر هر کس بنگ و چرس و تریاک و شیره و سوخته تریاک را وارد کشور و یا صادر کند یا تولید یا توزیع و یا خرید و فروش کند و یا در معرض ‌فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:
-تا پنجاه گرم، تا پانصد هزار ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.

-بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهار میلیون تا ده میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک تا پنج سال حبس

-بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، ده تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس.

-بیش از پنج کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.

‌تبصره – هر گاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند 4 این ماده برای بار اول مرتکب این
جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نشده است،‌دادگاه وی را به حبس ابد و
هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای
خانواده‌اش محکوم می‌نماید.

    مشاوره تلفنی دریافت کنید