دعاوی کیفری زمانی قابل طرح است که شخصی مرتکب جرمی شده باشد و ما به عنوان متضرر از جرم از مقامات ذی صلاح خواستار اجرای عدالت هستیم.کسی که دعوای کیفری را مطرح کرده شاکی، کسی که دعوای کیفری علیه او مطرح شده مشتکی عنه و یا متهم است و قالبی که برای طرح شکایت در نظر گرفته شده شکواییه است.هدف حقوق کیفری و وکیل دعاوی کیفری تامین امنیت و عدالت و منافع افراد و جامعه ازطریق پیشگیری از وقوع یا تکرار جرم و نیز اصلاح و درمان مجرمان است.

شهادت یکی از ادله‌های مهم در دعاوی مختلف به حساب می‌آید.در واقع مراجع قضایی با تکیه بر شهادت افراد اقدام به صدور حکم می‌کنند.از همین رو افراد هنگام شهادت سوگند صداقت خورده و تعهد بر راست گویی خویش می‌دهند.بنابراین هنگامی که فردی نزد مراجع رسمی و قضایی، با سوءنیت و علم به آن شهادت دروغ دهد بر طبق ماده 650 قانون مجازات اسلامی به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده‌میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
تبصره – مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.در واقع اگر کسی با شهادت دروغ باعث مجازات فرد به دیه،حد و قصاص و از این قبیل مجازات گردد و ثابت شود که او شهادت دروغ داده است،این مجازات برای خود او نیز در نظر گرفته می‌شود.شهادت دروغ موجب باطل شدن حکم می‌شود و در جرائم کیفری با اعاده دادرسی و یا درخواست تجدید نظر با تکیه بر کذب بودن شهادت شهود می‌توان درخواست تغییر حکم صادر شده را داشت.بر طبق ماده 177 قانون مجازات اسلامی شاهد هنگام شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد

الف- بلوغ
ب- عقل
پ- ایمان
ت- عدالت
ث- طهارت مولد
ج- ذینفع نبودن در موضوع
چ- نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها
ح- عدم اشتغال به تکدی
خ- ولگرد نبودن
تبصره ۱- شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.
تبصره ۲- در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می شود.

    مشاوره تلفنی دریافت کنید