دعاوی کیفری زمانی قابل طرح است که شخصی مرتکب جرمی شده باشد و ما به عنوان متضرر از جرم از مقامات ذی صلاح خواستار اجرای عدالت هستیم.کسی که دعوای کیفری را مطرح کرده شاکی، کسی که دعوای کیفری علیه او مطرح شده مشتکی عنه و یا متهم است و قالبی که برای طرح شکایت در نظر گرفته شده شکواییه است.هدف حقوق کیفری و وکیل دعاوی کیفری تامین امنیت و عدالت و منافع افراد و جامعه ازطریق پیشگیری از وقوع یا تکرار جرم و نیز اصلاح و درمان مجرمان است.

خیانت در امانت

خیانت در امانت همانطور که از نام آن مشخص است نشان دهنده نقض در عهدی است که برای نگه‌داری از مالی داده شده است.جرم خیانت در امانت به طور مستقیم و صریح در قانون ذکر نشده است اما به این معنا می‌باشد هنگامی که مالک مالی آن را به شخص دیگر به صورت امانی سپرده باشد و شخص مقابل در صورت درخواست مالک از بازگرداندن آن خودداری کند و یا تغییری در آن ایجاد کند به صورت کلی بر خلاف چیزی که مالک گفته است را انجام دهد مرتکب خیانت در امانت شده است.همچنین بر اساس ماده 674 قانون مجازات اسلامی هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت، به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور، مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.یکی از نکاتی که باید به آن در زمینه خیانت در امانت توجه نمود وجود سوءنیت خاص و عمد در عملکرد از جمله نکات روانی مورد بحث می‌باشد.همچنین موضوع به امانت سپرده شده نیز باید عین مال باشد و مال به صورت یکی از شروط قانونی به امانت سپرده شود.

    مشاوره تلفنی دریافت کنید