منظور از دعاوی خانواده به طور کلی آن دسته از دعاوی است که مربوط به کانون خانواده می شود.هرگونه دعوایی که در دادگاه مطرح می شود و مربوط به افراد،به عنوان عضوی از کانون خانواده می‌شود را می‌توان نوعی از دعاوی خانوادگی محسوب کرد. درکشور ما مانند بسیاری از کشورها به دعاوی و اختلافات خانوادگی بطور تخصصی در دادگاهی تحت عنوان دادگاه خانواده رسیدگی میشود.

طلاق توافقی چیست؟

امروزه با توجه به افزایش مشکلات اجتماعی و اقتصادی، مشکلات ناشی از اختلافات خانوادگی نیز رو به افزایش است.یکی از مهم ترین دعاوی در بحث خانواده، دعاوی طلاق می‌باشد.طلاق می‌تواند از جانب مرد،زن و یا به صورت توافقی واقع شود.

در طلاق توافقی زن و شوهر با یکدیگر بر سر مسائل گوناگونی مانند حقوقی که نسبت به یکدیگر دارند به توافق می‌رسند.از جمله مهریه،نفقه،اجرت المثل و حضانت فرزندان و… و سپس با مراجعه به مراجع قضایی خواستار جدا شدن از یک دیگر به صورت توافقی می‌شوند. از آنجایی که پروسه طلاق زمان زیادی و روند سخت و طولانی دارد چه بسا طلاق توافقی علاوه بر کم کردن هزینه زمانی و مالی، تاثیرات روانی کمتری بر طرفین و به خصوص بر کانون خانواده خواهد داشت.

زوجین پس از مراجعه به دادگاه و درخواست توافقی جدا شدن و ارائه مدارک لازم به دادگاه،از سوی دادگاه به جلسات مشاوره جهت صلح و سازش تشویق میشوند تا اگر اختلافات و مشکلات مربوطه سطحی و قابل حل باشند در طی جلسات مشاوره مشکل برطرف گردد.در صورت حل نشدن مشکل،با تایید داوران گواهی عدم صلح و سازش توسط دادگاه صادر می‌شود و زوجین با مراجعه به دفتر خانه های طلاق، از یکدیگر به صورت توافقی جدا می‌شوند.البته لازم به ذکر است در صورت تجدید نظر طرفین با اعلام خواسته خود می‌توانند خواستار تجدید حکم دادگاه شوند.

    مشاوره تلفنی دریافت کنید