منظور از دعاوی خانواده به طور کلی آن دسته از دعاوی است که مربوط به کانون خانواده می شود.هرگونه دعوایی که در دادگاه مطرح می شود و مربوط به افراد،به عنوان عضوی از کانون خانواده می‌شود را می‌توان نوعی از دعاوی خانوادگی محسوب کرد. درکشور ما مانند بسیاری از کشورها به دعاوی و اختلافات خانوادگی بطور تخصصی در دادگاهی تحت عنوان دادگاه خانواده رسیدگی میشود.

تمکین به چه معناست؟

بر اساس ماده 1102 قانون مدنی همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار میشود.

تمکین در لغت به معنای الزام و در اصطلاح حقوقی ادای وظایف زوجیت زن در مقابل شوهر است.

تمکین بر دو نوع است،تمکین عام و تمکین خاص

مفهموم تمکین عام وابسته به مرسومات و عرف اجتماعی می باشد.تمکین در عرف جامعه ما و به صورت حقوقی دو نوع عام و خاص دارد.در تمکین عام مرد به عنوان رکن اصلی خانواده در نظر گرفته می شود و نظر اودر تربیت فرزندان و اداره مالی و اخلاقی خانواده باید محترم و برتر شمرده شود.در این نوع تمکین معیار انتظارات شوهر از زن عرف می باشد داوری نیز باید به گونه ای باشد که عرف را در نظر بگیرد و زوجین باید برای انتظارات خود درجه تمدن و تحصیلات و سن و سایر خصوصیت های یکدیگر را در نظر بگیرند. اما تمکین در معنای خاص رابطه جنسی زن و شوهر و پاسخ دادن به خواسته های مشروع او را در نظر می گیرد

پیامد های حقوقی عدم تمکین برای زن

1 – در صورتی که زن بدون مانع مشروع از تمکین در برابر شوهر خودداری کند ، از حق دریافت نفقه محروم خواهد شد .

2 – در صورت عدم تمکین ، زن از برخی از حقوق مالی بعد از طلاق همچون اجرت المثل ایام زوجیت و تنصیف اموال و دارایی های مرد پس از طلاق محروم می گردد .

3 – مرد با گذشت مدت زمانی از عدم تمکین غیر موجه زن ، می تواند با مراجعه به دادگاه حکم ازدواج مجدد بگیرد .

 

حق حبس چیست؟

به طور خلاصه،حق حبس ضمانت اجرای مهریه محسوب میشود.زمانی که عقد جاری میشود زن مالک مهریه می شود و تا زمان دریافت کامل آن(به شرط آنکه مهریه عندالمطالبه باشد)میتواند تمکین نکند.به این حق زن حق حبس گفته می شود.هدف از قائل شدن حق حبس در ازدواج حمایت از حق زن برای دریافت مهریه‌اش است که مبنای فقهی و شرعی دارد.

    مشاوره تلفنی دریافت کنید