دعاوی تجاری به مجموعه‌ای از دعاوی گفته میشود که با توجه به قوانین کسب‌و‌کار بین تجار با هم یا بین اشخاص غیر تاجر و تجار شکل میگیرد.در واقع دعاوی تجاری به شرکت های تجاری و مسائل مربوط به آن‌ها مرتبط است.معمولا این نوع دعاوی جزء دسته دعاوی حقوقی به حساب می‌آیند و آیین دادرسی مدنی بر آن حاکم است.اما در مواردی می‌توانند جزء قوانین کیفری نیز حساب شوند.وکیل دعاوی تجاری با تسلط کامل بر قوانین و مقررات تجارت،امور قراردادها،امور ثبتی و … به حل دعاوی تجاری می‌پردازد.

شرکت های سهامی

شرکت‌ها انواع مختلفی دارند.یکی از رایج ترین نوع شرکت ها هنگام تاسیس و ثبت، شرکت ‌های سهامی می‌باشند.شرکت‌های سهامی سرمایه خود را به واحد سهام تقسیم کرده و مسئولیت و سهم هر یک از شرکا بستگی به مبلغ و میزان سهام آن‌ها دارد.بر طبق قانون تجارت تعداد شرکای شرکت‌های سهامی نباید از 3 نفر کم تر باشد.شرکت‌های سهامی به دو نوع شرکت‌های سهامی عام و خاص تقسیم می‌شوند که باید در نام شرکت حتما این مسئله ذکر شود.با استناد بر قانون تجارت منظور از شرکت‌های سهامی عام شرکت‌هایی است که موسسین از طریق فروش سهام به مردم سرمایه مورد نیاز خود را تامین می‌کنند،اما شرکت‌های سهامی خاص از طریق سرمایه شخصی خود شرکا تامین سرمایه شرکت را انجام می‌دهند.برای تاسیس شرکت‌های سهامی عام،موسسین باید حداقل 20 درصد سرمایه لازم برای شرکت را تعهد دهند و 35 درصد از این مبلغ را نیز هنگام تاسیس در حساب مشترکی نزد بانک قرار دهند.

ویژگی های شرکت سهامی خاص:

-در این شرکت ها اوراق قرضه قابل انتشار نخواهد بود

-تعداد مدیران باید حداقل ۳ نفر باشد.

-هر کس قبل از به ثبت رسیدن شرکت به صدور سهام مبادرت کند به مجازات محکوم خواهد شد.

-در این گونه شرکت ها صدور اعلامیه پذیره نویسی وجود ندارد و در بدو امر ۳۵ % از سرمایه باید در حساب مخصوصی سپرده شود.

-سهام شرکت،قابل معامله در بازار بورس نمی باشد و نقل و انتقال سهام شرکت،مشروط به موافقت مدیران یا مجامع عمومی صاحبان سهام است.

-سهام شرکت،قابل معامله در بازار بورس نمی باشد و نقل و انتقال سهام شرکت،مشروط به موافقت مدیران یا مجامع عمومی صاحبان سهام است.

-در شرکت سهامی خاص، مجمع عمومی وجود ندارد و تعداد شرکای آن کمتر از شرکت سهامی عام است.

-در شرکت سهامی خاص، مسئولیت هر یک از صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.

-تمام سرمایه آن باید به وسیله موسسین تاسیس گردد.

ویژگی های سرکت های سهامی عام:

_حداقل تعداد اعضا برای تشکیل شرکت سهامی عام 5 نفر می باشد.

_سرمایه شرکت توسط موسسین و عموم مردم تامین می شود.
_سهم سرمایه موسسین نباید از 20 درصد سرمایه شرکت کمتر باشد.
_ اظهارنامه به انضمام طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد با قید روزنامه کثیرالانتشار منتخب ، در تهران به اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها به اداره ثبت شرکت ها و در نقاطی که اداره ثبت وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم و رسید دریافت شود.( ماده 6 قانون تجارت)
_رسید سپرده نقدی و در صورتیکه بخشی از آن در قالب تعهد غیر نقدی باشد اسناد مالکیت مربوطه در همان بانکی که واریز نقدی در آن انجام پذیرفته ، تودیع و گواهی بانک به ضمیمه اظهارنامه به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود.
_سی و پنج درصد از مبلغ مذکور باید به صورت نقدی توسط موسسین تامین و در حسابی تحت عنوان “شرکت سهامی عام در شرف تاسیس” نزد یکی از بانک ها سپرده شود.
_پس از ثبت شرکت سهامی عام، سهام آن در بورس داد و ستد می شود.

در شرکت‌های سهامی با بروز اختلافات دعاوی متعددی می‌تواند مطرح شود از جمله دعاوی اشخاص حقیقی بر علیه اشخاص حقوقی،و یا برعکس.وکیل تجاری با دانش حقوقی و تسلط بر امور قرارداد و قوانین تجارت به طرح این دعاوی و یا دفاع از آن ها می‌پردازد.

    مشاوره تلفنی دریافت کنید