دعاوی تجاری به مجموعه‌ای از دعاوی گفته میشود که با توجه به قوانین کسب‌و‌کار بین تجار با هم یا بین اشخاص غیر تاجر و تجار شکل میگیرد.در واقع دعاوی تجاری به شرکت های تجاری و مسائل مربوط به آن‌ها مرتبط است.معمولا این نوع دعاوی جزء دسته دعاوی حقوقی به حساب می‌آیند و آیین دادرسی مدنی بر آن حاکم است.اما در مواردی می‌توانند جزء قوانین کیفری نیز حساب شوند.وکیل دعاوی تجاری با تسلط کامل بر قوانین و مقررات تجارت،امور قراردادها،امور ثبتی و … به حل دعاوی تجاری می‌پردازد.

انحلال شرکت ها

شرکت‌ها شخصیت‌های حقوقی هستند که برای فعالیت های اقتصادی و کسب وکار راه اندازی می‌شوند و در طول حیات خود ممکن است به دلایل متعددی به مشکل بر خورده و به فعالیت خود پایان دهد.دلایل مختلفی موجب منحل شدن شرکت شود که می‌تواند اختیاری و یا اجباری باشد.برای انحلال شرکت تمام قرض ها و بدهی های آن باید تسویه شده و تمامی منافع و سود های حاصل از آن بین ذینفعان تقسیم خواهد شد.

بر اساس ماده 199 قانون تجارت،شرکت های سهامی به دلایل زیر منحل می‌شوند:

۱ – وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.
۲ – در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر این که مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.
۳ – در صورت ورشکستگی.
۴ – در هر موقع که مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال شرکت بدهد.
۵ – در صورت صدور حکم قطعی دادگاه.

بر اساس ماده 200 همین قانون انحلال شرکت به دلیل ورشکستگی مطابق با مقررات ورشکستگی خواهد بود.

در برخی از موارد ذینفعان و شرکا می‌توانند خواستار انحلال شرکت شوند که در این صورت بر طبق ماده 201 قانون تجارت:
۱ – در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نیز در صورتی که‌فعالیت‌های شرکت در مدت بیش از یک سال متوقف شده باشد.
۲ – در صورتی که مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حساب‌های هر یک از سال‌های مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده است‌تشکیل نشده باشد.
۳ – در صورتی که سمت تمام یا بعضی از اعضای هیات مدیره و هم چنین سمت مدیر عامل شرکت طی مدتی زاید بر شش ماه بلامتصدی مانده‌باشد.
۴ – در مورد بندهای یک و دو ماده ۱۹۹ در صورتی که مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود و یا رای‌به انحلال شرکت ندهد.

    مشاوره تلفنی دریافت کنید