دعاوی تجاری به مجموعه‌ای از دعاوی گفته میشود که با توجه به قوانین کسب‌و‌کار بین تجار با هم یا بین اشخاص غیر تاجر و تجار شکل میگیرد.در واقع دعاوی تجاری به شرکت های تجاری و مسائل مربوط به آن‌ها مرتبط است.معمولا این نوع دعاوی جزء دسته دعاوی حقوقی به حساب می‌آیند و آیین دادرسی مدنی بر آن حاکم است.اما در مواردی می‌توانند جزء قوانین کیفری نیز حساب شوند.وکیل دعاوی تجاری با تسلط کامل بر قوانین و مقررات تجارت،امور قراردادها،امور ثبتی و … به حل دعاوی تجاری می‌پردازد.

اعاده اعتبار در ورشکستگی

در زندگی شغلی هر دارنده کسب و کاری ممکن است مشکلاتی به وجود بیاید و در نهایت منجر به ورشکستگی شخص شود.با صدور حکم ورشکستگی نه تنها از نظر مالی بلکه آسیب هایی که به شهرت و اعتبار فرد وارد می‌شود باعث زیان‌های جبران ناپذیری برای فرد می‌شود.از این رو هنگامی که تاجر و یا دارنده کسب و کاری در پی اعاده اعتبار خود برمی‌آید.به آن معنا که فرد تمامی دین های خود را پرداخت میکند و دیگر دین و بدهکاری بر ذمه او نیست.و تمامی احکام کیفری و جریمه های مالی لازم که توسط دادگاه مشخص شده است را پرداخت کرده است.در این حالت بر طبق ماده 564 قانون تجارت در صورتی که یک یا چند نفر از طلبکارها مفقودالاثر یا غائب بوده یا اینکه از دریافت وجه امتناع نمایند تاجر ورشکسته باید وجوهی را‌که به آنها مدیون است با اطلاع مدعی‌العموم در صندوق عدلیه بسپارد و همین که تاجر معلوم کرد این وجوه را سپرده است بری‌الذمه محسوب است.از آنجایی که شرکت‌ها مطابق مقررات تجاری فعالیت دارند اعاده اعتبار شرکت نیز مانند اعاده اعتبار تجار می‌باشد.با تفاوت اینکه هنگامی که یک شرکت اعلام ورشکستگی می‌نماید در واقع به معنای انحلال شرکت است و با منحل شدن شرکت اعاده اعتبار معنایی ندارد.

    مشاوره تلفنی دریافت کنید