دعاوی بانکی یکی از پیچیده ترین و تخصصی ترین دعاوی می‎باشد.در قراردادهای بانکی نیز مانند تمامی قراردادها،قوانین و مقررات،آیین نامه‌ها و مصوب نامه‌هایی حکم فرماست اما طرح دعاوی علیه بانک و دفاع از اشخاص حقیقی و حقوقی در این زمینه نیازمند تجربه و دانش تخصصی در زمینه حقوق بانکی ،قواعد و مقررات حقوقی و آیین دادرسی می‌باشد.بسیاری از فعالان اقتصادی،تولیدکنندگان،سازندگان و  کارآفرینان در روابط بانکی و اخذ تسهیلات از بانک به مشکلات پیچیده‌ای برخورد می‌کنند.

تسهیلات جعاله

 

براساس ماده 565 قانون مدنی جعاله تعهدی است جائز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است هر یک از طرفین میتوانند رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثناء عمل ‌رجوع نماید باید اجرت‌المثل عمل عامل را بدهد.  در جعاله بانکی معمولاً یکی از طرفین به عنوان جاعل شناخته می‌شود.جاعل کسی است که کاری را درخواست می‌کند و طرف دیگر قرارداد در نقش عامل به معنای انجام دهنده کار ظاهر می‌شوند و به انجام خدمات مختلف می‌پردازند. گشایش اعتبارات اسنادی، صدور ضمانت نامه‌های بانکی و سرمایه گذاری مستقیم از سوی بانک‌ها می‌تواند در قالب جعاله انجام شود.

به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی بانک‌ها اجازه داد تا از جعاله در نظام بانکداری استفاده شود.هر شخص حقیقی یا حقوقی که واجد شرایط عمومی اخذ تسهیلات بانکی و همچنین دارای شرایط خاص مربوط به عقد جعاله باشد با رعایت ضوابط مربوط به اعطای تسهیلات می‌تواند از تسهیلات جعاله استفاده کند. تسهیلات جعاله در دو بخش کلی جعاله برای اجرای طرح‌های مختلف و جعاله ساختمانی (احداث مسکن در املاک فاقد سابقه ثبتی و برای تعمیرات واحد‌های مسکونی) قابل پرداخت است.

بر طبق ماده ۷۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا،بانک‌ها اجازه دارند قسمتی از مبلغ قرارداد جعاله را، به عنوان پیش‌دریافت یا پیش‌پرداخت،با رعایت ضوابط مقرر از سوی شورای پول و اعتبار، دریافت کنند یا بپردازند.

    مشاوره تلفنی دریافت کنید