دعاوی تجاری به مجموعه‌ای از دعاوی گفته میشود که با توجه به قوانین کسب‌و‌کار بین تجار با هم یا بین اشخاص غیر تاجر و تجار شکل میگیرد.در واقع دعاوی تجاری به شرکت های تجاری و مسائل مربوط به آن‌ها مرتبط است.معمولا این نوع دعاوی جزء دسته دعاوی حقوقی به حساب می‌آیند و آیین دادرسی مدنی بر آن حاکم است.اما در مواردی می‌توانند جزء قوانین کیفری نیز حساب شوند.وکیل دعاوی تجاری با تسلط کامل بر قوانین و مقررات تجارت،امور قراردادها،امور ثبتی و … به حل دعاوی تجاری می‌پردازد.

وجه التزام

دعاوی قراردادها و دعاوی شرکت‌ها امروزه یکی از مهم‌ترین و تخصصی ترین دعاوی میباشند و با توجه به گستردگی این بحث و در صورت بروز اختلاف در قراردادها همراهی وکیل متخصص در امور قرارداد امری ضروری می‌باشد.یکی از نکات مهمی که در قرارداد‌ها باید به آن توجه ویژه‌ای شود پیش بینی خسارت در قرارداد است.این خسارت میتواند ناشی از تاخیر در انجام تعهد و یا حتی عدم انجام تعهد باشد.وجه التزام در واقع نوعی ضمانت اجرایی است که در صورت به وجود آمدن مشکل بین طرفین قرارداد میتوان از طریق آن برای دریافت خسارت اقدام کرد.بر اساس ماده 230 قانون مدنی اگر در ضمن معامله،شرط شده باشد که در صورت تخلف،متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا‌ کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند.در واقع وجه التزام در قراردادها همان خسارت قراردادی است که نام دیگر آن از دیدگاه حقوقی شرط کیفری می‌باشد.

وجه التزام در قراردادها از دو جهت تاخیر در قراردادها و یا عدم انجام تعهد در قراردادها قابل بررسی است.هنگامی که شخصی اقدام برای دریافت وجه التزام به علت عدم انجام تعهد نماید،نمی‌تواند هم خواستار انجام تعهد و هم خواستار دریافت خسارت باشد.اما در صورت خواستار وجه التزام به دلیل تاخیر در انجام تعهد باشد می‌تواند درخواست انجام تعهد را نیز داشته باشد.اما به صورت کلی تمامی این شرایط بستگی به مفاد ذکر شده در قرارداد دارد از این رو ذکر صریح شرایط وجه التزام در قراردادها الزامی است.

    مشاوره تلفنی دریافت کنید