دعاوی تجاری به مجموعه‌ای از دعاوی گفته میشود که با توجه به قوانین کسب‌و‌کار بین تجار با هم یا بین اشخاص غیر تاجر و تجار شکل میگیرد.در واقع دعاوی تجاری به شرکت های تجاری و مسائل مربوط به آن‌ها مرتبط است.معمولا این نوع دعاوی جزء دسته دعاوی حقوقی به حساب می‌آیند و آیین دادرسی مدنی بر آن حاکم است.اما در مواردی می‌توانند جزء قوانین کیفری نیز حساب شوند.وکیل دعاوی تجاری با تسلط کامل بر قوانین و مقررات تجارت،امور قراردادها،امور ثبتی و … به حل دعاوی تجاری می‌پردازد.

مشارکت در ساخت

مشارکت در ساخت یکی از روش‌های رایج در قراردادهای ساخت و ساز و سرمایه گذاری می‌باشد.با توجه به اینکه ارزش هر ساختمان به ارزش زمین آن وابسته است،سازندگان و مجریان ساخت و ساز با توافق با صاحبان ملک می‌توانند بر طبق قرارداد مشارکت به فعالیت بپردازند.قرارداد مشارکت در ساخت نیز بر طبق ماده 10 قانون مدنی جز قراردادهای خصوصی به حساب می‌آید و نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. در این قراردادها نکات بسیاری از جمله خسارت و دیر‌کرد و یا حتی شرایط فسخ قرارداد باید لحاظ شود.اما مهم ترین نکته برای شروع این قرارداد تعهد مالک برای در اختیار گذاشتن زمین به سازنده می‌باشد و اگر پس از عقد قرارداد،مالک پشیمان شود و حاضر به تسلیم زمین به مجریان نباشد، سازنده می‌تواند برای گرفتن حق خود به دادگاه مراجعه کند.از سوی دیگر سازنده نیز پس از عقد قرارداد ملزم به شروع ساخت و ساز می‌باشد.البته در این میان تعهدات سازنده گسترده تر از تعهدات مالک می‌باشد.برای مثال کلیه هزینه‌ها ، مجوزها، رعایت نکات استانداردسازی قوانین نظام مهندسی و سایر مراجع قانونی مرتبط، ارائه گزارش کار ساخت به مالک و اخذ پایان کار و مراحل دریافت سند و همچنین پرداخت جرائم شهرداری و بسیاری از نکات دیگر که باید به طور در قرارداد مشارکت ذکر شود.میزان سهم مالک و سازنده نیز از مفادی است که باید بر سر آن توافق کنند.معمولا بر اساس قیمت زمین و تعداد طبقاتی که قرار است ساخته شود سازنده و مالک به توافق می‌رسند و یا از یک مشاور و کارشناس در این زمینه کمک میگیرند.برای مثال در ساختمان های 4 طبقه معمولا با توافق طرفین به صورت 50 به 50 مالک و سازنده شریک هستند و اگر تعداد طبقات بیشتر باشد به نفع مالک است زیرا درصد سهم مالک افزایش پیدا می‌کند.زمان تحویل و پایان ساخت و انتقال اسناد نیز از دیگر مفاد مورد توجه در قرارداد های مشارکت می‌باشد.

    مشاوره تلفنی دریافت کنید