دعاوی تجاری به مجموعه‌ای از دعاوی گفته میشود که با توجه به قوانین کسب‌و‌کار بین تجار با هم یا بین اشخاص غیر تاجر و تجار شکل میگیرد.در واقع دعاوی تجاری به شرکت های تجاری و مسائل مربوط به آن‌ها مرتبط است.معمولا این نوع دعاوی جزء دسته دعاوی حقوقی به حساب می‌آیند و آیین دادرسی مدنی بر آن حاکم است.اما در مواردی می‌توانند جزء قوانین کیفری نیز حساب شوند.وکیل دعاوی تجاری با تسلط کامل بر قوانین و مقررات تجارت،امور قراردادها،امور ثبتی و … به حل دعاوی تجاری می‌پردازد.

تنظیم قرارداد

وکیل امور قراردادها با تسلط کامل بر قوانین و مقررات تجارت و قوانین حقوقی می‌تواند یاری دهنده شما در تنظیم قرارداد به بهترین نحو ممکن باشد.همانطور که در قانون 183 مدنی نیز ذکر شده است قرارداد (که منظور همان عقد می‌باشد)،تعهدی است که دو یا چند نفر به انجام کاری که مورد قبول طرفین است،به یکدیگر می‌دهند.بر همین اساس می‌توان قراردادهای خصوصی نیز به شرط آنکه مخالف قوانین و مقررات (قوانین آمره) نباشد را تدوین کرد.امروزه مبنای معاملات و مبادلات از نظر حقوقی قرارداد آن ها می‎‌باشد.تنظیم قرارداد در همه معاملات مزیت بسیاری دارد از جمله اینکه ریسک‌های ناشی از معامله را کاهش می‌دهد،با در نظر گرفتن خسارت در صورت به وجود آمدن اختلاف،طرفین را از تخلف بازمیدارد و در کل باعث به وجود آمدن امنیت در معاملات می‌شود.تنظیم قرارداد با توجه به گستردگی شروط،مقررات تجاری و اصطلاحات حقوقی نیازمند وکیل متخصص تنظیم قراردادها می‌باشد تا با آگاهی کامل از قوانین و مقررات تجاری و حقوقی قراردادی به نفع طرفین تنظیم نماید و در صورت بروز اختلاف حقی از طرفین ضایع نشود.بندها، تبصره ها، مفاد و به خصوص الفاظ حقوقی به کار رفته در قرارداد تاثیر زیادی از نظر بار حقوقی آن دارد.

در تنظیم قراردادها باید به نکات زیادی توجه شود که در اینجا به برخی از این نکات اشاره می‌کنیم:

ذکر تاریخ و شماره قرارداد،اصطلاحات تخصصی صحیح،مشخصات دقیق طرفین قرارداد،ذکر نام ضامن در قرارداد،تعیین موضوعات قرارداد به صورت دقیق،تعیین مدت قرارداد،تعیین زمان پرداخت مبلغ قرارداد،ذکر دقیق تعهدات طرفین،ضمانت اجرای تخلف از تعهدات طرفین و پیش بینی خسارت،به کار بردن کلمات صریح،گنجاندن شرایط ضمن عقد،متحدالشکل بودن همه قراردادها در دست افراد،امضا تمامی صفحات قراردادو… . البته نکات بسیار زیادی وجود دارد و در اینجا تنها به کلیات موضوع اشاره شد.

    مشاوره تلفنی دریافت کنید