دعاوی بانکی یکی از پیچیده ترین و تخصصی ترین دعاوی می‎باشد.در قراردادهای بانکی نیز مانند تمامی قراردادها،قوانین و مقررات،آیین نامه‌ها و مصوب نامه‌هایی حکم فرماست اما طرح دعاوی علیه بانک و دفاع از اشخاص حقیقی و حقوقی در این زمینه نیازمند تجربه و دانش تخصصی در زمینه حقوق بانکی ،قواعد و مقررات حقوقی و آیین دادرسی می‌باشد.بسیاری از فعالان اقتصادی،تولیدکنندگان،سازندگان و  کارآفرینان در روابط بانکی و اخذ تسهیلات از بانک به مشکلات پیچیده‌ای برخورد می‌کنند.

دریافت وام و تسهیلات در قبال وثیقه ملکی

دریافت وام و تسهیلات از بانک‌ها دارای شرایط پیچیده و مقررات خاصی میباشد.وکیل متخصص امور بانکی با تسلط کامل بر این نوع قراردادها یاری دهنده شما در دعاوی بانکی می‌باشند.هنگامی که شما برای دریافت وام و انواع تسهیلات به بانک‌ها مراجعه می‌کنید بانک ها در ازای دریافت وثیقه این تسهیلات را در اختیار شما قرار میدهند.در بسیاری از موارد این وثیقه می‌تواند سند ملکی باشد.در این صورت وثیقه ملکی باید دارای شرایطی باشد تا از نظر بانک مورد قبول واقع شود.ملکی که بعنوان وثیقه وام برای بانک در نظر گرفته می شود باید:

– سند مسکونی داشته باشد و سند غیر مسکونی قابل قبول نمی‌باشد.

-ملک در همان شهری که فرد سکونت دارد و درخواست وام دارد واقع شده باشد.

– ملک باید به نام متقاضی و یا در مواردی اقوام درجه یک شخص باشد.

– ملک نباید در رهن بانک دیگری باشد و باید فک رهن انجام شود.

–  فروش آپارتمان آسان باشد.

–  سند ملک وقفی نباشد.

– در محدوده طرح مترو، روستا، اتوبان، توسعه شهرسازی، ساحل دریا و … نباشد.

تمامی این موارد توسط کارشناس بانک مربوطه ارزیابی شده و در گزارش ارزش عرصه و عیان ملک مشخص می‌شود و پس از آن بانک اقدام به ارائه تسهیلات می‌کند.

– میزان تسهیلات پرداختی در بانک‌های مختلف با توجه به شرایط متقاضی و وثیقه متفاوت می‌باشد.

– سند ملک در دفترخانه به رهن بانک در می‌آید و مالک سند، تا زمان وصول مطالبات بانک و فک رهن، نمی تواند آنرا بفروشد.

    مشاوره تلفنی دریافت کنید