طرح جهش تولید مسکن طرح جهش تولید مسکن که توسط کمیسیون عمران مطرح شد پس از 3بار ارائه به شورای نگهبان در نهایت مورد تائید اعضای شورای نگهبان قرار گرفت و در طی روزهای آتی به تائید مجلس شورای اسلامی رسیده و لازم الاجرا توسط دولت و وزارت راه و شهرسازی می‌شود. مزایای این طرح…

قتل غیر عمد

قتل غیر عمد طبق قانون مجازات اسلامی قتل به دو نوع عمد و غیر عمد تقسیم می شود.که قتل غیرعمد هم خود ممکن است به دو صورت رخ دهد که شبه عمد و خطای محض نام دارد. نخستین حالتی که یک قتل غیر عمد محسوب شود،حالت شبه عمد است که سه حالت زیر برای آن متصور است….