استناد به محتوای پیامک و اسکرین‌شات با توجه به گسترش روز افزون فناوری اطلاعات و استفاده بیشتر از شبکه های اجتماعی از سال 1382 به بعد قانون‌گذار تمرکز بیشتری بر جرائم الکترونیکی داشته و بر مبنای آن ادله الکترونیک را تعریف نموده است: ادله الکترونیکی هر داده پیامی است که اصحاب دعوی برای اثبات یا…

مالیات بر ارث ارث به کلیه اموال،بدهی ها،حقوق و وظایف شخص پس از فوت وی گفته میشود که به شخص دیگری منتقل میگردد.که اگر پس از درگذشت شخصی،مالی از وی به وارثان برسد،این دارایی،مشمول پرداخت مالیات میگردد.مالیات بر ارث گونه‌ای مالیات مستقیم و از نوع مالیات بر دارایی است.مهمترین سوال مطرح در ارتباط با مالیات…

طلاق از طرف زن

دادخواست های طلاق از سه طریق به دادگاه ارائه می‌شود :از طرف مرد،از طرف زن و به صورت توافقی که هر کدام از نظر حقوقی نکات خاص خود را دارند. به صورت معمول دادخواست طلاق از طریق شوهر ارائه میشود اما قانونگذار شرایطی را نیز برای زوجه در نظر گرفته است تا بتواند در صورت…

تدلیس چیست؟ بر طبق ماده 438 قانون مدنی تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود. در واقع هرگونه عملی که موجب فریب یکی از طرفین معامله توسط دیگری در مورد ویژگی های معامله انجام می‌شود و او آگاهی و اطلاعی از آن ندارد،باعث تحقق تدلیس و خیار فسخ می‌شود.برای مثال در…

نفقه به چه معناست؟ نفقه در لغت به‌ معنای هزینه،خرج و چیزی است که برای گذران زندگی موردنیاز است. همچنین،طبق تعریف حقوقی به معنی انفاق و به‌ معنی «صرف کردن» است.نفقه در اصطلاح حقوق مدنی عبارت است از صرف هزینه‌ی خوراک و پوشاک و اثاث خانه و جامه به‌قدر رفع حاجت و توانایی انفاق‌کننده نفقه…

طلاق توافقی

طلاق توافقی چیست؟ با افزایش مشکلات اجتماعی و اقتصادی به تبع پرونده های حقوقی مربوط به اختلافات خانوادگی نیز افزایش پیدا کرده است،پیچیده بودن روند دادرسی و از طرف دیگر طولانی بودن رسیدگی به پرونده های حقوقی باعث می شود تا زوجین در خصوص اینگونه دعاوی نتوانند به نتیجه مطلوب در زمان دلخواه دست پیدا…

با پیشرفت علم و تکنولوژی در عرصه زندگی کنونی هر روزه پدیده ها و مشکلات جدیدی به وجود می‌آید،که از جمله مهم ترین آن در جامعه امروزه تغییر جنسیت میباشد. آمارهای سازمان پزشکی قانونی کشور نشان می دهد سالانه بیش از 270 ایرانی تغییر جنسیت می دهند امروزه به واسطه پیشرفت پزشکی نیز امکان تغییر…

کفالت و معافیت سربازی انواع کفالت کفالت پدر سن پدر بالاتر از75 سال باشد و یا با تشخیص شورای پزشکی نظام وظیفه با دارا بودن سنی کمتر از 75 سال نیازمند مراقبت‌های پزشکی باشد. دقت کنید که تغییرات سنی در شناسنامه پدر ملاک عملکرد نمی‌باشد و سن اول ملاک رسیدگی است. و فقط در صورتی…