جعل سند

جعل سند جعل سند را می‌توان یکی از دعاوی کیفری مهم در زمینه دعاوی ملکی دانست. در واقع جعل سند، تغییر دادن یا خلق یک سند ، متضاد با مقررات و قوانین و سند واقعی، با نیت سوء و به منظور فریب اشخاص می‌باشد. در قوانین و مقررات حقوقی نیز در رابطه با این جرم…

وجه التزام

وجه التزام یکی از نکات مهمی که در قرارداد‌ها باید به آن توجه ویژه‌ای شود پیش بینی خسارت در قرارداد است.این خسارت میتواند ناشی از تاخیر در انجام تعهد و یا حتی عدم انجام تعهد باشد.وجه التزام در واقع نوعی ضمانت اجرایی است که در صورت به وجود آمدن مشکل بین طرفین قرارداد میتوان از…

تصرف عدوانی بر طبق ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی ادعای متصرف سابق مبنی براینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول (مانند املاک و مغازه و…)را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.در واقع هرگاه ملکی در تصرف شخص دیگری باشد و مالک راضی به…

بر طبق ماده448 قانون مجازات اسلامی دیه مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.دیه دارای انواع مختلفی می‌باشد: دیه قتل: موارد دیه کامل، همان است که در مقررات شرع تعیین شده است…

جرائم رایانه‌ای جرائمی هستند که رایانه در آن به عنوان موضوع جرم یا ابزار جرم و یا حتی جزئی از اجزای تشکیل دهنده عناصر مادی جرم محسوب می‌شوند.با توجه به غیر ملموس بودن و غیر فیزیکی بودن فضای ارتکاب این جرائم فرایند کشف و پیگیری آن نیز به مراتب دشوارتر خواهد شد. قانون مرتبط با…

امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی و مخصوصا پیدایش نرم افزارهای ضبط مکالمه، بسیاری از افراد هنگام مکالمات تلفنی و یا حتی حضوری صدای طرف مقابل را بدون اجازه فرد موردنظر ضبط می‌کنند که البته قانون مجازات اسلامی درباره ضبط یا شنود غیرقانونی مطالبی را ذکر کرده است و به عنوان جرم به حساب می…

شهادت در دادگاه به ‌موجب ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسیده، «شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوا به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است». همچنین، مطابق ماده ۱۵۷ قانون مذکور «شهادت شرعی آن است که شارع آن…

قتل غیر عمد

قتل غیر عمد طبق قانون مجازات اسلامی قتل به دو نوع عمد و غیر عمد تقسیم می شود.که قتل غیرعمد هم خود ممکن است به دو صورت رخ دهد که شبه عمد و خطای محض نام دارد. نخستین حالتی که یک قتل غیر عمد محسوب شود،حالت شبه عمد است که سه حالت زیر برای آن متصور است….