سند مالکیت المثنی

 • 27,فوریه,2021
 • mehdicheshmi
 • ملکی

سند مالکیت المثنی با استناد به ماده 120 آئین نامه اجرائی قانون ثبت در صورت وقوع مصادیق زیر امکان صدور سند مالکیت المثنی وجود دارد: در صورتی که سند مفقود و گم شده باشد و یا برای مثال در اثر حوادث طبیعی مانند آتش سوزی بسوزد و از بین برود و یا حتی هرگاه به…

قلع و قمع بنا و اشجار

 • 22,فوریه,2021
 • mehdicheshmi
 • ملکی

قلع و قمع بنا یکی دیگر از رایج‌ترین دعاوی مرتبط با مالکیت، دعاوی قلع و قمع بنا و یا اشجار می‌باشد. مهم ترین نکته‌ای که در طرح این دعوا باید درنظر گرفت، این دعوا نسبت به اموال غیر منقول مطرح می‌شود و نسبت به اموال منقول کاربردی ندارد. نکته ی مهم بعدی در طرح این…

تعدی و تفریط در املاک تجاری بر طبق قوانین تعدی به معنای تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری و تفریط عبارت است از ترک عمل که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.به زبان ساده اگر مستاجر ملک تجاری عملی خارج از اختیارات…

تجویز انتقال منافع

 • 20,فوریه,2021
 • mehdicheshmi
 • ملکی

تجویز انتقال منافع یکی از مباحثی که دارای پیچیدگی‌های زیادی از نظر حقوقی است دعاوی مرتبط با حق کسب و پیشه و دعاوی سرقفلی می‌باشد. از همین رو همراهی وکیل متخصص ملکی در اینگونه مشکلات ضروری می‌باشد. یکی از دعاوی که در این زمینه وجود دارد دعوای تجویز انتقال منافع می‌باشد. در قراردادهای اجاره‌ای که…

معامله املاک موروثی

 • 15,فوریه,2021
 • mehdicheshmi
 • ملکی

معامله املاک موروثی املاک موروثی املاکی هستند که پس فوت شخص به وراث آن‌ها رسیده است. طبق قوانین اموال به جا مانده از متوفی در صورت وجود چند وارث، حکم اموال مشاع را دارند. در معاملات املاک موروثی یکی از اصلی‌ترین نکاتی که باید در نظر گرفت وجود گواهی انحصار وراثت است که از طریق…

ابطال سند رسمی

 • 13,فوریه,2021
 • mehdicheshmi
 • ملکی

دعوای ابطال سند رسمی دعوای ابطال سند رسمی دعوایی است که خواهان خواستار اعلام بی اثر بودن یک یا چند سند رسمی معین می باشد. سند رسمی سندی است که نزد مراجع دولتی و تحت نظر حاکمیت یا مراجعی که قانونگذار، برای برخی اسناد در نظر گرفته است، مانند دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و…

حق شفعه

 • 8,فوریه,2021
 • mehdicheshmi
 • ملکی

حق شفعه حق شفعه در واقع حقی است که به یکی از دو شریک داده می‌شود تا بتواند سهم فروخته شده شریک دیگر را تملک کند. از این طریق که اگر شریک ملک مشاعی سهم خود را به غیر بفروشد شریکش می‌تواند با استفاده از این حق و پرداخت میزان سهم شریک خود، سهم او…

معامله املاک بازداشتی در مقاله‌های گذشته در مورد شرایط بازداشت ملک توضیح دادیم اما در این مقاله به این مسئله می‌پردازیم که اگر ملکی در صورت بازداشت بودن به فروش رسد چه اقدامی می‌توان انجام داد.  همانطور که قبلا توضیح دادیم مطابق با ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی هر گونه نقل و انتقال اعم…

حق ارتفاق و حق انتفاع

 • 31,ژانویه,2021
 • mehdicheshmi
 • ملکی

بر اساس ماده 93 قانون مدنی ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری. در واقع به بیان ساده صاحبان املاک می‌توانند برای دیگران در ملک خود حقی را قرار دهند همانطور که در ماده 98 قانون مدنی به این موضوع اشاره شده که هنگامی کسی حق عبور از ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک…

lما به التفاوت کسری و مازاد منظور از مطالبه ما به التفاوت کسری مساحت در هنگامی است که شما بر سر متراژ و مساحتی مشخصی با سازنده و یا خریدار به توافق رسیده اید اما هنگام تحویل ملک مساحتی متفاوت از آنچه در قرارداد تعیین شده تحویل شما می‌گردد.در این حالت خریدار می‌تواند با اثبات…