قولنامه و نکاتی پیرامون آن قولنامه قراردادی است که جز اسناد عادی محسوب می‌شود. بر طبق ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. بنابراین اگر در قولنامه تمام ملاحظات قانونی رعایت شود دارای اعتبار می‌باشد. کاربرد قولنامه معمولا زمانی…

آیا ضامنین در قبال پرداخت خسارت تاخیر تادیه دوران توقف تاجر ورشکسته مسئول هستند؟ در خصوص اینکه آیا ضامن در قبال خسارت تاخیر تادیه دوران توقف تاجر ورشکسته مسئول است یا خیر می‌توان به رای وحدت رویه 788 استناد نمود. بر اساس این رای ضامنین مسئولیتی در قبال پرداخت خسارت تاخیر تادیه ایام توقف تاجر…

چک ضمانت چیست؟ چک ضمانت همانطور که از نام آن پیدا است به منظور تضمین برای انجام تعهدی می‌باشد و امکان وصول چک در حالتی که خلف وعده‌ای صورت نگرفته باشد وجود ندارد و استفاده از چک، خیانت در امانت صورت به حساب می‌آید. در طرف مقابل در صورتی که در انجام تعهد خلف وعده…

شرط صفت، نتیجه و فعل بر اساس ماده 234 قانون مدنی شروط ضمن عقد به صورت صحیح سه نوع دارند: شرط صفت شرط نتیجه شرط فعل ‌شرط صفت عبارت است از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله ‌شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. ‌شرط فعل آن است که…

هبه چیست؟ هبه عقدی است که به وسیله آن یک نفر مالی را رایگان به کس دیگری تملیک میکند. در این عقد تملیک‌ کننده واهب، طرف دیگر را متهب، مالی را‌که مورد هبه است عین موهوبه میگویند. شرایط لازم عقد هبه: واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد. واهب باید…

خسارت قراردادی و غیر قراردادی به صورت کلی خسارت‌ها به دو دسته قراردادی و غیر قراردادی تقسیم می‌شوند که تفاوت این دو در عقد قرارداد بین افراد می‌باشد. خسارت قراردادی منظور از خسارت قراردادی ضرر و زیانی است است که از بابت عدم انجام تعهدات قرادادی به شخص وارد می‌شود و طرف دیگر موظف به…

قرارداد پیمانکاری قرارداد پیمانکاری به صورت کلی قراردادی است که مطابق آن، یکی از طرفین قرارداد کارفرما است و  انجام مجموعه‌ای از امور را بر طبق قرارداد به پیمانکار واگذار می‌نماید. در واقع این قرارداد روابط بین کارفرما و پیمانکار را تنظیم می‌کند و وظایف و تعهدات هر یک از طرفین را مشخص می‌کند. در…

داوری به موجب توافقنامه داوری، اختلافات حقوقی بین طرفین که ممکن است اختلاف قراردادی باشد و یا غیر قراردادی به داوری ارجاع داده می‌شود. این موافقتنامه ممکن است به عنوان ماده‌ای از قرارداد ذکر شود و یا به صورت جداگانه قراردادی برای آن تنظیم گردد. در واقع داوری به دو صورت انجام می‌پذیرد یا به…

انواع عقد

عقود انواع مختلفی دارد که در این مقاله قصد داریم، برخی از آنها را بررسی کنیم. عقود معوض: در عقود معوض نوعی تعادل و تقابل در ارزش تعهد وجود دارد. در واقع یکی از طرفین در ازای چیز دیگر، معامله را انجام می‌دهد. برای مثال عقد بیع که در آن فروشنده در مقابل مورد معامله،…

خیارات

خیارات منظور از خیارات در مفهوم حقوقی، حقی است که برای شخص در فسخ قرارداد در نظر گرفته می‌شود. بر طبق ماده 396 قانون مدنی انواع خیارات شامل خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شرط، خیار تاخیر ثمن، خیار رویت و تخلف وصف، خیار غبن، خیار عیب، خیار تدلیس، خیار تبعض صفقه، خیار تخلف شرط می‎‌باشد….