تغییر کاربری مسکونی تغییر کاربری اراضی و باغات از مهم‌ترین مصداق‌های تغییر کاربری می‌باشند اما تغییر کاربری املاک مسکونی نیز امکان‌پذیر است. در خصوص کاربری املاک هنگام ساخت و ساز شهرداری‌ها با بررسی نقشه‌ی جامع و استانداردهای موجود اقدام به صدور پروانه ساخت می‌کنند و کاربری املاک را در آن مشخص می‌کنند. ممکن است به…

مالیات بر خانه‌های خالی یکی از مشکلاتی که باعث بر هم خوردن نظم و تعادل در بازار مسکن می‌شود، ساخت و ساز مازاد بر میزان تقاضای بازار می‌باشد. وقتی میزان عرضه در بازار از تقاضا بیشتر می‌شود باعث می‌شود سوداگران با خرید واحدهای مسکونی و رها کردن آن از طریق بر هم زدن میزان عرضه…

کمیسیون ماده 100 شهرداری مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.هرگونه تخلف در این زمینه در کمیسیون ماده 100 بررسی می‌شود.این کمیسیون از جمله کمیسیون‌های اداری است که…