کلاهبرداری ثبتی حقوق ثبت را می‌توان یکی از مهم‌ترین شاخه‌های حقوق به حساب آورد که یکی از مهم‌ترین اهداف آن کنترل و نظارت اجرا کلیه معاملات املاک و مستغلات می‌باشد. قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310 نیز به همین منظور تصویب گردیده است. یکی از تخلفات که به عنوان کلاهبرداری در امور ثبتی…

اسناد رسمی و عادی اسناد به صورت کلی به دو دسته اسناد عادی و اسناد رسمی تقسیم می‌شوند. با استناد به قوانین سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. اسناد رسمی در تعریفی که از اسناد عادی و رسمی در قانون آمده است بنابر ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی،…