ابلاغیه دادگستری

ابلاغیه چیست؟ ابلاغیه در واقع برای اطلاع رسانی از مفاد دادرسی و تشکیل پرونده است. هنگام طرح دعوا در دادگستری اولین دستور از سمت دادگاه، ابلاغ یک نسخه از دادخواست به خوانده دعوی می‌باشد. بر همین اساس مطابق با ماده 302 آیین دادرسی مدنی “هیچ حکم یا قراری را نمی‌توان اجرا نمود؛ مگر اینکه به…

برخی از شرایط لازم برای وثیقه بانکی(سند ملک مسکونی)   در همان شهری باشد که متقاضی تقاضای وام می کند. آپارتمان باشد، سند زمین کشاورزی و غیر مسکونی قابل قبول نیست.   به نام متقاضی وام یا اقوام درجه اول او باشد.   در رهن بانک دیگری نباشد.در شرایط بسیارخاص، در صورتیکه ارزش ملک بسیار…

قولنامه و نکاتی پیرامون آن قولنامه قراردادی است که جز اسناد عادی محسوب می‌شود. بر طبق ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. بنابراین اگر در قولنامه تمام ملاحظات قانونی رعایت شود دارای اعتبار می‌باشد. کاربرد قولنامه معمولا زمانی…

قرار کارشناسی چیست؟

قرار کارشناسی قرار کارشناسی در واقع ابزاری است که به وسیله آن دادرس می‌تواند پرونده‌ای را که به جهت تخصصی بودن آن، توانایی بررسی کامل و فنی ندارد، مورد ارزیابی قرار دهد. موارد مورد نیاز کارشناسی هنگامی که قاضی دادگاه قرار کارشناسی را صادر می‌کند، موضوع مورد کارشناسی، دستمزد کارشناس و شخص پرداخت کننده این…

اظهارنامه و دادخواست

اظهارنامه و دادخواست اظهارنامه و دادخواست از مباحث کلیدی در روندهای قضایی می‌باشند که نحوه تنظیم آن نقش مهمی در چگونگی پیشرفت پرونده دارند. دادخواست به طور کلی هنگامی که برای احقاق حقوق خود یا طلبی که از دیگران داریم اقدام به اقامه دعوا در مراجع قضایی داریم باید دادخواست را از طریق دادگاه تنظیم…

اراضی ملی در راستای حمایت از منابع طبیعی قوانینی با هدف اصلاحات عرضی گسترده ای در سر تا سر کشور ایجاد شد تا بتوان از منابع طبیعی و نفعی که این برای ملت دارد حمایت کرد. قوانینی نظیر اراضی ساحلی، قانون حفاظت و بهره‌برداری از مراتع و جنگل ها و دیگر قوانینی که به تصویب…

دستور موقت دادرسی فوری دستور موقت (دادرسی فوری) شباهت هایی با  تأمین خواسته دارد اما در ذات این بحث، محدوده دستور موقت از تأمین خواسته بیشتر می‌باشد. با استناد به ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی‌نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می‌نماید. در…

اموالی که از مالیات بر ارث معاف هستند، کدامند؟ در مقالات گذشته در مورد مالیات بر ارث توضیحاتی داده شد و عنوان گردید اگر پس از درگذشت شخصی، مالی از وی به وارثان برسد، این دارایی مشمول پرداخت مالیات میگردد.مالیات بر ارث گونه‌ای مالیات مستقیم و از نوع مالیات بر دارایی است.  بر اساس قوانین…

هبه چیست؟ هبه عقدی است که به وسیله آن یک نفر مالی را رایگان به کس دیگری تملیک میکند. در این عقد تملیک‌ کننده واهب، طرف دیگر را متهب، مالی را‌که مورد هبه است عین موهوبه میگویند. شرایط لازم عقد هبه: واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد. واهب باید…

ارث تقسیم ارث بعد از فوت فرد یکی از مسائل پیش روی وارثین وی می‌باشد. وراث از اقوام درجه یک مانند پدر و مادر و یا خواهر و برادر شروع شده و تا اقوام دورتر را نیز شامل می‌شود. بنابر ماده 861 قانون مدنی موجب ارث دو امر نسب و سبب می‌شود. در همین راستا، قانون…