بر طبق ماده448 قانون مجازات اسلامی دیه مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.دیه دارای انواع مختلفی می‌باشد: دیه قتل: موارد دیه کامل، همان است که در مقررات شرع تعیین شده است…

گاهی در تصادفات رانندگی ماشین ها خسارتی که میبینند که حتی پس از تعمیرات نیز باعث افت ارزش ماشین میشود.البته همه ماشین ها مشمول افت ارزش یا افت قیمت خودرو نمی‌باشند معمولا در مواقعی که اتومبیل صفر یا گران قیمت باشد و خسارت وارده باعث ضرر چشمگیری به خودرو شده‌باشد، ماشین دچار افت قیمت نیز…