موسسه حقوقی هلدینگ سلام

سرکار خانم سارا حائری

وکیل متخصص بانکی و ملکی-وکیل پایه یک دادگستری-وکیل تخصصی بانک شهر و شرکت ساختمانی ایران سازه(شستا)
  • سرکار خانم سارا حائری
  • کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
  • وکیل تخصصی بانک شهر
  • وکیل شرکت ساختمانی ایران سازه(شستا)
  •  متخصص در تنظیم قراردادهای تجاری و حقوق خصوصی
  • متخصص در زمینه‌های امور بانکی، بیمه، ملکی
متخصص امور قراردادها 95%
متخصص امور بانکی 95%
متخصص امور ملکی 93%
متخصص امور بیمه 96%

حوزه فعالیت حقوقی

  • دعاوی بانکی
  •  امور بیمه
  • امور قراردادهای تجاری
  • متخصص در دعاوی ملکی