وکیل-موسسه-حقوقی-سلام-ربیعی

جناب آقای مهیار ربیعی

وکیل پایه یک دادگستری-متخصص در دعاوی مالی، بانکی، تجاری و امور قراردادها
  • جناب آقای محیار ربیعی
  • کارشناس ارشد تجارت بین الملل دانشگاه شهید بهشتی
  • وکالت در دعاوی بانکی و ملکی و مشاور استارت آپ‌های مالی Fintech
  • تنظیم و بازبینی و نظارت بر قراردادهای Finance و Bot و Turn Key
دعاوی بانکی 98%
امور ملکی 95%
دعاوی تجاری 95

حوزه فعالیت حقوقی

  • جناب آقای محیار ربیعی
  • کارشناس ارشد تجارت بین الملل دانشگاه شهید بهشتی
  • وکالت در دعاوی بانکی و ملکی و مشاور استارت آپ‌های مالی Fintech
  • تنظیم و بازبینی و نظارت بر قراردادهای Finance و Bot و Turn Key