موسسه حقوقی سلام

جناب آقای دکتر علی عظیمی

قاضی باز‎نشسته تجدید نظر تهران - مدیر موسسه حقوقی مهر عدالت - وکیل پایه یک دادگستری-متخصص در دعاوی ملکی و بانکی
 • جناب آقای دکتر علی عظیمی
 • قاضی بازنشسته تجدید نظر تهران و وکیل پایه یک دادگستری
 • دکترای حقوق تجارت بین الملل و استاد دانشگاه
 • متخصص در تنظیم قراردادهای تجاری،بین المللی و مشارکت مدنی
 • مسلط به زبان انگلیسی
 • وکالت در امور حقوقی،ملکی،خانواده،ثبتی
 • مشاور حقوقی هلدینگ سلام
 • مدیر موسسه حقوقی و سایت مهر عدالت دکتر عظیمی
متخصص تنظیم قراردادهای تجاری 99%
امور ملکی 95%
حقوق خانواده 95%
امور حقوقی 93%
امور ثبتی 95%
قراردادهای بین المللی 95%

حوزه فعالیت حقوقی

 • امور حقوقی
 • حقوق ملکی
 • امور خانواده
 • امور ثبتی
 • تنظیم قراردادهای تجاری
 • تنظیم قراردادهای مشارکت مدنی