کمیسیون ماده 100 شهرداری

مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.هرگونه تخلف در این زمینه در کمیسیون ماده 100 بررسی می‌شود.این کمیسیون از جمله کمیسیون‌های اداری است که در رابطه با ماده 100 قانون شهرداری به وجود آمده است. این کمیسیون شخصیت حقوقی مستقل و کاملا مجزا از شهرداری دارد.

کمیسیون ماده 100 شهرداری

از جمله تخلفاتی که در کمیسیون ماده 100 شهرداری بررسی می‌شوند:

احداث بنا بدون پروانه (مجوز) یا احداث بنا خارج از پروانه یا مازاد بر آن

عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ

تجاوز به معابر شهر

استحکام نداشتن بنا یا عدم رعایت ضوابط فنی

بهداشتی و شهرسازی در احداث بنا

تغییر کاربری غیرمجاز

تخلف مهندس ناظر ساختمان

این کمیسیون در محدوده اختیارات خود میتواند رای به جریمه و یا تخریب بدهد که البته این رای قابل اعتراض نیز می باشد. اگر شخصی ادعا داشته باشد که تصمیم کمیسیون منطبق بر قوانین و مقررات نمی‌باشد، می‌تواند طبق بند ب ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری مراجعه و به آن اعتراض کند

اعضای کمیسیون ماده 100

نماینده وزارت کشور

نماینده دادگستری

نماینده شورای شهر

نماینده فرمانداری

نماینده شهرداری

هرگونه تخلف در این زمینه در کمیسیون ماده 100 بررسی می‌شود.این کمیسیون از جمله کمیسیون‌های اداری است که در رابطه با ماده 100 قانون شهرداری به وجود آمده است. این کمیسیون شخصیت حقوقی مستقل و کاملا مجزا از شهرداری دارد.

کمیسیون ماده 100 شهرداری

از جمله تخلفاتی که در کمیسیون ماده 100 شهرداری بررسی می‌شوند:

احداث بنا بدون پروانه (مجوز) یا احداث بنا خارج از پروانه یا مازاد بر آن

عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ

تجاوز به معابر شهر

استحکام نداشتن بنا یا عدم رعایت ضوابط فنی

بهداشتی و شهرسازی در احداث بنا

تغییر کاربری غیرمجاز

تخلف مهندس ناظر ساختمان

این کمیسیون در محدوده اختیارات خود میتواند رای به جریمه و یا تخریب بدهد که البته این رای قابل اعتراض نیز می باشد. اگر شخصی ادعا داشته باشد که تصمیم کمیسیون منطبق بر قوانین و مقررات نمی‌باشد، می‌تواند طبق بند ب ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری مراجعه و به آن اعتراض کند

اعضای کمیسیون ماده 100

نماینده وزارت کشور

نماینده دادگستری

نماینده شورای شهر

نماینده فرمانداری

نماینده شهرداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *