ظهرنویسی

ظهر نویسی چک

ظهرنویسی ظهرنویسی در واقع به معنای پشت‌نویسی است که با اهداف مختلفی انجام می‌شود. به زبان ساده شخصی که پشت چک...
مالیات-بر-ارث

اموال معاف از مالیات بر ارث کدامند؟

اموالی که از مالیات بر ارث معاف هستند، کدامند؟ در مقالات گذشته در مورد مالیات بر ارث توضیحاتی داده شد و...
شرط-صفت،-نتیجه-و-فعل

شرط صفت، نتیجه و فعل

شرط صفت، نتیجه و فعل بر اساس ماده 234 قانون مدنی شروط ضمن عقد به صورت صحیح سه نوع دارند: شرط...
هبه-و-انواع-آن

عقد هبه و رجوع از آن

هبه چیست؟ هبه عقدی است که به وسیله آن یک نفر مالی را رایگان به کس دیگری تملیک میکند. در این...
خسارات-قراردادی

خسارات قراردادی

خسارت قراردادی و غیر قراردادی به صورت کلی خسارت‌ها به دو دسته قراردادی و غیر قراردادی تقسیم می‌شوند که تفاوت این...
قرارداد-پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری قرارداد پیمانکاری به صورت کلی قراردادی است که مطابق آن، یکی از طرفین قرارداد کارفرما است و  انجام مجموعه‌ای...