معاملات ملکی

با توجه به حساسیت بالای معاملات ملکی، قوانین سخت و گسترده آن هنگام معامله باید هنگام نکات بسیاری را در نظر گرفت و در صورت امکان با وکیل ملکی متخصص نیز مشورت لازم را نمود.

-توجه داشته باشید که معاملات ملکی فقط را در بنگاه‌های دارای مجوز و پروانه کسب و کد رهگیری انجام دهید.

-پیش از خرید ملک برای آگاهی از وضعیت آن، استعلام ثبتی گرفته و با دقت بررسی کنید.با استعلام ثبتی رهن و یا بازداشتی بودن ملک و دیگر نکات لازم کاملا مشخص می‌شود.

-بررسی کنید مشخصات سند و ملک کاملا با یکدیگر تطابق داشته باشند.

-در صورت امکان با شخص مالک معامله را انجام دهید در غیر این صورت،هنگام معامله با نماینده مالک از صحیح بودن و قانونی بودن وکالت وی اطمینان حاصل کنید زیرا بسیاری از افراد با جعل وکالتنامه‌ها اقدام به فروش غیر قانونی املاک می‌کنند.

-هنگام نوشتن مبایعه‌نامه و قرارداد در نظر داشته باشید باید تمامی مفاد و تبصره های قرارداد را کامل بررسی کنید و در صورت لزوم احراز هویت مالک و یا مالکان انجام شود.حضور مالکین و خریداران هنگام معامله ضروری می‌باشد.

-شماره چک‌ها حتما در قرارداد ذکر شوند و در وجه شخص مالک و فروشنده نوشته شود.

-اگر حق داوری در معامله ذکر می‌شود،داور و یا داوران حتما مورد تایید دو طرف باشند.