موانع ارث

ارث

تقسیم ارث بعد از فوت فرد یکی از مسائل پیش روی وارثین وی می‌باشد. وراث از اقوام درجه یک مانند پدر و مادر و یا خواهر و برادر شروع شده و تا اقوام دورتر را نیز شامل می‌شود. بنابر ماده 861 قانون مدنی موجب ارث دو امر نسب و سبب می‌شود. در همین راستا، قانون مدنی از مواردی تحت عنوان موانع ارث نام برده است.

اشخاصی که به موجب نسب ارث میبرند شامل سه دسته زیر می‌باشند:

  • پدر و مادر، اولاد و اولاد اولاد
  • اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها
  • اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها

* لازم به ذکر است وارثین هر طبقه در صورتی ارث می‌برند که از وارثین طبقه قبل شخصی نباشد.

* از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث میبرند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد.

برخی از مهم ترین موارد منع ارث:

لعان

لعان به معنای دور کردن از خود و راندن است، و این در مواردی است که مرد همسر خود را متهم به زنا یا نفی ولد کند، و زن ادعا دارد فرزند از آنِ شوهرش می‌باشد. وقتی لعان تحقق یافت، قاضی، بین آن دو جدایی می‌اندازد به گونه‌ای که برای همیشه بر یگدیگر حرام می‌شوند. بعد از این جدایی زن باید برای ازدواج مجدد، عده نگه‌دارد. در این حالت رابطه توارث میان فرزند با پدر هم قطع می شود. یعنی نه پدر از فرزندی که او را انکار کرده است ارث می برد و نه فرزند از پدر ارث خواهد برد .

کفر

مطابق ماده 881 مکرر قانون مدنی کافر از مسلم ارث نمی برد اگر در بین ورثه متوفای کافری شخصی مسلمان باشد ، وراثی که کافر هستند ارث نمی برند، اگر چه از لحاظ درجه و طبقه مقدم بر وارث مسلمان باشند .

قتل

بر اساس ماده 880 قانون مدنی، قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع میشود. اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا‌ بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری.

زنا

بر طبق ماده884 قانون مدنی ولد الزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمیبرد لیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث میبرد و بالعکس.

همچنین بر اساس ماده 875 قانون مدنی شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی(جنین) باشد در صورتی ارث میبرد که نطفه او حین‌الموت منعقد بوده و زنده‌ هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *