ممنوع الخروجی

ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی

در درجه اول باید دقت نمود هنگام اعطای تسهیلات بانکی به افراد وثایق معتبر و کافی در ضمانت وام و تسهیلات دریافت شود تا در صورت بروز اختلاف و عدم انجام تعهدات بتوان از طریق این ضمانت ها به صورت قانونی اقدام کرد.در صورت بروز اختلاف پس از پیگیری های لازم و اقدامات قانونی باز هم نتیجه‌ای در دریافت مطالبات حاصل نشد بانک از طریق مراجع قضایی می‌تواند درخواست ممنوعیت خروج از کشور را بدهد.درخواست ممنوع الخروجی باید از جانب مدیر عامل بانک مربوطه مطرح شده باشد و به صورت کتبی به آگاهی فرد ممنوع الخروج رسیده باشد. در مورد اشـخاص حقـوقی، فقـط مـدیران اصـلی کنـونی شـرکت مـی تواننـد ممنوع الخروج گردند.اشخاص حقیقی با سقف بدهی 300میلیون تومان و یا بالاتر، اشخاص حقوقی با سقف بدهی 500 میلیون تومان و یا بالاتر که فاقد وثیقه ها و ضمانت های کافی ‌باشند،بانک می‌تواند درخواست ممنوعیت شخص برای خروج از کشور را داشته باشد. برای رفع ممنوعیت خروج از کشور بدهکاران بانکی لازم است تمامی بدهی‌ها تسویه شده و یا به صورت‌های دیگری مانند استمهال بدهی،تقسیط و … قرارداد جدیدی بین بانک و شخص بدهکار تنظیم شود سپس برای رفع ممنوعیت اقدام گردد.برای ممنوعیت خروج از کشور می‌توان مستقیما برای خود اشخاص بدهکار اقدام نمود و تنها در صورتی می‌توان برای ضامنین نیز درخواست ممنوعیت کرد که بدهکار اصلی اگر شخص حقیقی است فوت کرده باشد و بدهکار حقوقی نیز ورشکسته شده باشد.