ظهر نویسی چک

ظهرنویسی ظهرنویسی در واقع به معنای پشت‌نویسی است که با اهداف مختلفی انجام می‌شود. به زبان ساده شخصی که پشت چک یا در اصطلاح حقوقی ظهر چک را برای انتقال به دیگری یا ضمانت امضا می‌کند در صورت پاس نشدن چک همراه با صادرکننده چک مسئولیت تضامنی دارد. به این معنا که دارنده چک می‌تواند…

اموالی که از مالیات بر ارث معاف هستند، کدامند؟ در مقالات گذشته در مورد مالیات بر ارث توضیحاتی داده شد و عنوان گردید اگر پس از درگذشت شخصی، مالی از وی به وارثان برسد، این دارایی مشمول پرداخت مالیات میگردد.مالیات بر ارث گونه‌ای مالیات مستقیم و از نوع مالیات بر دارایی است.  بر اساس قوانین…

شرط صفت، نتیجه و فعل بر اساس ماده 234 قانون مدنی شروط ضمن عقد به صورت صحیح سه نوع دارند: شرط صفت شرط نتیجه شرط فعل ‌شرط صفت عبارت است از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله ‌شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. ‌شرط فعل آن است که…

هبه چیست؟ هبه عقدی است که به وسیله آن یک نفر مالی را رایگان به کس دیگری تملیک میکند. در این عقد تملیک‌ کننده واهب، طرف دیگر را متهب، مالی را‌که مورد هبه است عین موهوبه میگویند. شرایط لازم عقد هبه: واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد. واهب باید…

خسارت قراردادی و غیر قراردادی به صورت کلی خسارت‌ها به دو دسته قراردادی و غیر قراردادی تقسیم می‌شوند که تفاوت این دو در عقد قرارداد بین افراد می‌باشد. خسارت قراردادی منظور از خسارت قراردادی ضرر و زیانی است است که از بابت عدم انجام تعهدات قرادادی به شخص وارد می‌شود و طرف دیگر موظف به…

قرارداد پیمانکاری قرارداد پیمانکاری به صورت کلی قراردادی است که مطابق آن، یکی از طرفین قرارداد کارفرما است و  انجام مجموعه‌ای از امور را بر طبق قرارداد به پیمانکار واگذار می‌نماید. در واقع این قرارداد روابط بین کارفرما و پیمانکار را تنظیم می‌کند و وظایف و تعهدات هر یک از طرفین را مشخص می‌کند. در…

ارث تقسیم ارث بعد از فوت فرد یکی از مسائل پیش روی وارثین وی می‌باشد. وراث از اقوام درجه یک مانند پدر و مادر و یا خواهر و برادر شروع شده و تا اقوام دورتر را نیز شامل می‌شود. بنابر ماده 861 قانون مدنی موجب ارث دو امر نسب و سبب می‌شود. در همین راستا، قانون…

ضمانتنامه‌های بانکی گاهی بانک به درخواست اشخاص حقیقی و یا حقوقی اقدام به ضمانت این افراد می‌نمایند. این اقدام بانک در واقع باعث تسهیل مبادلات اقتصادی می‌گردد و از طرفی نیز از طریق دریافت کارمزد از متقاضی، کسب درآمد می‌نماید. ضمانت‌نامه بانکی قرارداد یا سندی است که به موجب آن ضامن(که در اینجا منظور بانک…

داوری به موجب توافقنامه داوری، اختلافات حقوقی بین طرفین که ممکن است اختلاف قراردادی باشد و یا غیر قراردادی به داوری ارجاع داده می‌شود. این موافقتنامه ممکن است به عنوان ماده‌ای از قرارداد ذکر شود و یا به صورت جداگانه قراردادی برای آن تنظیم گردد. در واقع داوری به دو صورت انجام می‌پذیرد یا به…

اسناد رسمی و عادی اسناد به صورت کلی به دو دسته اسناد عادی و اسناد رسمی تقسیم می‌شوند. با استناد به قوانین سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. اسناد رسمی در تعریفی که از اسناد عادی و رسمی در قانون آمده است بنابر ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی،…